Een formule voor verandering

Een formule voor verandering

(18 augustus 2019)

Verandering hoort bij leven. Verandering vormt de mens. Zo ook mij. Dit is het tweede artikel, in een serie van drie, met als thema ‘veranderen’ en het proces dat ik als ondernemer doormaak, in aanloop naar de lancering van mijn tweede bedrijf in september 2019.

Intentie

Het nieuwe jaar staat bij mij altijd in het teken van het zetten van een intentie. Geen goed voornemen, wel een richting voor dat jaar. Voor 2019 is dat ‘vrijheid’. Een groots thema en een belangrijke waarde in mijn leven. [1]
Naarmate ik mij in de afgelopen maanden meer richtte op deze waarde, ontdekte ik dat ik mij op verschillende vlakken in het leven helemaal niet zo vrij voelde. Dat was een beetje een tegenvaller en dat wilde ik veranderen.

In dit artikel beschrijf ik één van de processen van verandering die geleid heeft tot meer vrijheid in dit jaar. Naar aanleiding van dat proces (zie alinea: ‘het proces van veranderen’) heb ik een formule ontwikkeld die de basis vormt voor mijn nieuwe, aankomende bedrijf. Ik ben er namelijk van overtuigd dat mijn bedrijf enkel kan slagen als ik weet wat ik doe.

Verandering= verlangen + vertrouwen x volharding (Va= Vl + Vt x Vh)

Ik licht deze formule en hoe ik er op ben gekomen verder toe in dit artikel.

Aanvaarden versus veranderen

Vrijheid betekent voor mij onder andere dat ik mijzelf door het leven beweeg op een onconventionele manier (in visie en gedrag) en zoveel mogelijk vrij van concessies. Grootse doelen natuurlijk, als je dat zo leest. Onconventioneel en zonder concessies betekent echter niet als een losgeslagen zelfzuchtige idioot. Het gaat voor mij om het uiterlijk leven van een innerlijke gevoelde vrijheid, een gevoel van niet willen toegeven aan een schijnbare onveranderlijkheid. Een schijnbare onveranderlijkheid ervaar ik als een rookgordijn van mijn geest om mij in een bekende positie te houden, uit naam van veiligheid. Want in het algemeen geldt: als je buiten je comfortzone stapt, dan weet je niet wat er gebeurt of waar je terecht komt en dat is een potentiële gevaarlijke, onveilige situatie. Verandering is een bekende bedreiging voor het streven naar handhaving van de menselijke staat van zijn. Niets menselijks is mij in die zin vreemd.

Aanvaarden dat iets is, puur omdat het is, dat werkt dus maar ten dele voor mij. Als iets anders kán, probeer ik dat graag. Want als ik altijd maar alles zou láten, ik feitelijk ook tegen mijzelf zeg: het wordt niet beter, ik word niet beter, ik kan niet beter. En daar geloof ik niet in. Let wel: ik heb het hierover dat wat veranderd kán worden of dat wat verbeterd kan worden zodat de kwaliteit van leven verhoogd wordt. En dat het leveren van inspanning en tijd hiertoe dus een goede investering is.

Sommige zaken in het leven zijn echter niet zomaar te veranderen of te verbeteren. Wat wel te allen tijde veranderd of verbeterd kan worden is mijn relatie tot een situatie. Dan gaat het over het accepteren of aanvaarden van een situatie die onomkeerbaar is, die hoezeer ik dat ook verlang of hoe ik mijn best doe, helaas niet anders wordt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het overlijden van een geliefd persoon. Aanvaarden is een werkwoord. Aanvaarden is niet de motor achter verandering maar het gevolg ervan. Aanvaarden ligt in het verlengde van veranderen. Als ik het vertrouwen heb dat ik mijn best heb gedaan om een situatie te veranderen maar dat lukt niet, dan zal ik mijn relatie tot de situatie moeten veranderen, wil ik tot aanvaarding van die situatie komen.

Een formule voor verandering

Voor het ervaren van meer vrijheid besloot ik dus in het begin van 2019 dat het roer om moest.
Ik volg dit jaar meerdere trainings- en coachingstrajecten tegelijkertijd. Alle trajecten (gericht op sport, lezingen geven, ondernemen) richten zich op ontwikkeling en groei, op ‘veranderen’ dus. Naar aanleiding van mijn eigen ervaring op sportgebied, kwam ik tot mijn formule van verandering. Ik leg dat hieronder uit. Nog even de formule:

Verandering= verlangen + vertrouwen x volharding   (Va= Vl + Vt x Vh)

Ik kampte in 2018 en het eerste deel van 2019 met langdurige nek- en schouderklachten naar aanleiding van een lange periode met veel stress, gevolgd door een val die ik maakte terwijl ik niet aandachtig was. Dit alles omhuld door een lichaam dat biologisch nog slechts een paar jaar verwijderd is van de 50. Ik voelde mij gevangen in mijn lichaam, vanuit angst om te bewegen. Ik moest dus iets veranderen (Va), ik moest iets anders gaan doen dan alleen mijn lichaam rust geven om te herstellen. Aanvaarden (ofwel ‘bankhangen’, verblijven in mijn comfortzone) bleek hier nog niet op zijn plek, ik ontdekte hier dat aanvaarden niet de motor is van verandering. Ik verlangde (Vl) er inmiddels hevig naar mij fysiek en mentaal weer vrij en fit te voelen.

In deze periode heb ik, naast een fysiotherapie traject, ook verschillende nieuwe vormen van sporten geprobeerd en hoewel deze allemaal hebben bijgedragen aan mijn fysieke en mentale welzijn, bleef ik mijn angst om te bewegen houden.

Halverwege 2019 nam ik de stap om een personal training traject te gaan volgen. Ik word hierin flink uitgedaagd. Na de allereerste sessie kon ik 5 dagen lang amper de trap op en af. Nu, weken verder, doe ik dingen met mijn lichaam die ik nooit voor mogelijk had gehouden. De snelheid waarmee dit gaat, verbaast mij. Ik bouw hierdoor in rap tempo meer vertrouwen (Vt) op en iedere keer sta ik er weer. Soms zeker met gezonde tegenzin (de comfortzone trekt zijn grenzen dan even weer wat aan) maar ik merk dat mijn lichaam eigenlijk een uitstekend herstellend vermogen heeft. Naast dit alles heb ik weer heel veel plezier gekregen in bewegen, ik voel mij mentaal sterker en ik heb meer uithoudingsvermogen om te werken aan mijn andere levensdoelen.

Een goed voorbeeld van dat accepteren van wat ‘was’, accepteren van mijn pijn, niet heel heilzaam was als ik in mijn comfortzone was blijven (bank-)hangen. Een goed voorbeeld ook van wat ik door middel van volharding (Vh) heb weten te bereiken.

Concluderend:
Ik wilde veranderen (Va), ik verlangde (Vl) naar meer vrijheid. Hoe ik dit zou gaan doen wist ik nog niet precies. Ik had wel vertrouwen/ geloof (Vt) in mijn weg daar naar toe en vertrouwde op mijn inzet/ volharding (Vh).

Perfectionisme versus gedrevenheid

Verandering betekent voor mij het verlangen om te ontwikkelen en groeien serieus nemen en daar doelen voor stellen, geloven/ vertrouwen in mijzelf dat ik deze doelen ga bereiken en dit combineren met inzet gekenmerkt door volharding en vasthoudendheid.

Ik streef altijd naar verbetering omdat ik niet wil in stemmen met mijn eigen onveranderlijkheid als een situatie zich voordoet die mijn leven niet beter maakt of als mijn eigen onveranderlijkheid mij in de weg zit. In die zin zie ik mijn ‘perfectionisme’ nu ook in een ander daglicht. Perfectionisme voel ik nu als een gedrevenheid. En dat voelt ‘vrij’!

Deze wereld kan veel verandering gebruiken en mensen die durven te veranderen. Als ik straks terug kijk op mijn leven, hoop ik dat ik kan zeggen: “Ik heb het geprobeerd, ik heb mij niet zomaar neergelegd bij wat ‘was’, ik heb het beste uit mijn leven gehaald, dat gaf mijn leven richting en het gaf voldoening.” En precies dát probeer ik ook aan te boren bij anderen.

Dit blog is de opmaat voor de derde in deze serie ‘veranderen’. In dit derde blog zal ik vertellen wat mijn nieuwe niche is en mijn nieuwe bedrijf presenteren.

[1] Ik noemde dit al in mijn vorige artikel, ‘Een nieuwe niche’.