Bedrijfsadvies inclusiviteit


In 45 tot 60 minuten neemt Bay – inclusiviteitsadviseur en directeur van een zorgbedrijf –  je mee aan de hand van persoonlijke levenslessen en praktische tips om te werken aan een inclusieve organisatiecultuur.

In de workshop “De grootste kans voor jouw bedrijf is het besef dat iemand anders het werk samen met jou wil doen” gaat Bay dieper in op wat inclusiviteit écht is en hoe organisaties en teams de voorwaarden kunnen creëren voor mensen om zichzelf te zijn, maar ook om zichzelf te kunnen overstijgen. 

De Black Lives Matter beweging heeft onlangs nog maar weer eens duidelijk gemaakt dat we ook in Nederland nog werk te verrichten hebben ten behoeve van een inclusieve maatschappij. Ook op de werkvloer wordt het belang van inclusiviteit en diversiteit inmiddels breed erkend: de medewerker brengt naast professionaliteit, immers ook zichzelf mee naar het werk. Toch worstelen bedrijven met zaken als (gender-)discriminatie, uitsluiting en emotionele onveiligheid die medewerkers beletten om het beste uit zichzelf te halen.

Bay Hagebeek identificeert zich qua gender als nonbinair/genderqueer en weet uit eigen ervaring hoe het is om deze uitdagingen op persoonlijk en professioneel gebied aan te gaan om zo anders om te leren gaan met aannames en vooroordelen.